Kết thúc buổi tập tối 6.11 trên sân Mỹ Đình, rất nhiều CĐV đã chờ sẵn bên ngoài cửa ra xe rồi vây kín Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và một số tuyển thủ khác để xin chữ ký và chụp ảnh lưu niệm.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 1

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 2

Rất nhiều CĐV đã chờ sẵn bên ngoài buổi tập tối 6.11.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 3

Công Phượng bị "fan" vây kín.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 4

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 5

Tuấn Anh vừa ký tặng một "fanb", vừa...chạy.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 6

Xuân Trường là tâm điểm của sự chú ý.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 7

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 8

Các tuyển thủ đã bị đám đông giữ lại khá lâu.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 9

Các CĐV chạy theo các cầu thủ xin chữ ký.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 10

Công Phượng là một trong những cái tên gây "sốt" .

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 11

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 12

Xuân Trường đã phải mất rất lâu để rời khỏi đám đông.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 13

Quế Ngọc hải cũng bị các "fan" vây xin chụp ảnh cùng.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 14

Đinh Tiến Thành cũng là cầu thủ được chú ý.

Cong Phuong, Xuan Truong bi 'fan' vay o san My Dinh - Anh 15

Xuân Trường ký tặng "fan" trước khi chạy ra xe.

ĐĂNG HUỲNH