UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 725/QĐ-UBND công nhận làng nghề bún bánh Ô Sa huyện Quảng Điền là làng nghề, làng nghề truyền thống cấp tỉnh.

CôngThương - Làng nghề sản xuất bún, bánh ở thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh có truyền thống từ lâu đời. Toàn thôn Ô Sa hiện có 45 hộ chuyên tham gia sản xuất bún, bánh giải quyết việc làm cho 80 lao động. Trong đó có 8 hộ gia đình sản xuất bún, bánh với quy mô máy móc hiện đại. Bình quân mỗi ngày có khoảng 4,5 tấn bún, bánh của làng Ô Sa được tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Theo tính toán của người dân làng nghề cứ 1 tấn bún, bánh bán được 6 triệu đồng thì cho lãi ròng 2 triệu đồng. Tổng thu nhập từ nghề sản xuất bún, bánh của thôn Ô Sa trong năm 2012 vừa qua đạt hơn 5,5 tỷ đồng, lãi từ nghề đạt hơn 2,2 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng thu nhập của toàn thôn.

Như vậy đến nay huyện Quảng Điền có 1 làng nghề truyền thống là Đan lát mây tre Bao La (Quảng Phú) và 3 làng nghề gồm bún bánh Ô Sa (Quảng Vinh); làng nghề Chế biến mắm nước mắm Tân Thành (Quảng Công) và làng nghề Đan lát mây tre Thủy Lập (Quảng Lợi) được UBND tỉnh công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống cấp tỉnh.

Minh Tích

PHẢN HỒI