UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định công nhận HĐQT và chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017.

Cong nhan HDQT Truong DH Hoa Sen - Anh 1

Cụ thể, UBND TP.HCM công nhận HĐQT và chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017 gồm bảy người, trong đó ông Lưu Tiến Hiệp là chủ tịch HĐQT.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5122/QĐ-UBND ngày 4-10-2012 của chủ tịch UBND TP.HCM về công nhận HĐQT Trường ĐH Hoa Sen.

Quyết định này được ban hành trên cơ sở thực hiện công văn ngày 12-8 của Bộ GD&ĐT về định hướng xử lý các vấn đề của Trường ĐH Hoa Sen; xét đề nghị công nhận HĐQT và chủ tịch HĐQT Trường ĐH Hoa Sen nhiệm kỳ 2012-2017 theo văn bản ngày 4-8-2014 do ông Lưu Tiến Hiệp (thay mặt HĐQT được bầu tại đại hội cổ đông bất thường Trường ĐH Hoa Sen ngày 2-8-2014) ký tên; xét đề nghị của Sở GD&ĐT TP.HCM và ý kiến của Sở Tư pháp TP.HCM.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, không đưa ra bình luận và khẳng định HĐQT được công nhận từ năm 2012 của trường sẽ khởi kiện quyết định nói trên của UBND TP.HCM.

Trước đó trong đơn cầu cứu Thủ tướng, ông Trần Văn Tạo, Chủ tịch HĐQT đương nhiệm, cho rằng việc UBND TP.HCM có ý định xem xét công nhận HĐQT được bầu bất hợp pháp là hết sức nguy hiểm.