(Cadn.com.vn) - Tối 15-11, tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 17-9-2014 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) là đô thị loại II. Sau khi công bố Phú Quốc là đô thị loại II, tỉnh Kiên Giang tiếp tục tiến hành các thủ tục để thành lập thành phố biển Phú Quốc trực thuộc tỉnh.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình tiến tới thành lập đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi lễ Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Phú Quốc cần phát huy thế mạnh và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, du lịch; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Mai Danh