Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã ký quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2016.

Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.

Đặc biệt, năm 2016, Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS đặc cách cho GS. Đào Văn Lập, ngành Vật lý, hiện đang giảng dạy tại Trung tâm Khoa học Quang học và Lượng tử, Đại học Công nghệ Swinburne, Australia.

Năm nay, cả nước có 931 ứng viên đăng ký hồ sơ xét chức danh GS, PGS. Trong đó, 118 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh GS, 813 người nộp hồ sơ đăng ký chức danh PGS tại 107 hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, nhiều hơn năm 2015 là 250 ứng viên.

Trong đó, PGS.TS. Trần Đình Thắng, Đại học Vinh là người trẻ tuổi nhất được xét phong hàm GS trong đợt này.

PGS.TS. Trần Đình Thắng sinh năm 1975 tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, và đã có nhiều năm làm công tác giảng dạy tại Đại học Vinh. Năm 2012, TS. Trần Đình Thắng được phong hàm PGS và hiện đang làm Phó Trưởng khoa Hóa học, Đại học Vinh.

(theo TTXVN)