Lần đầu tiên, 100 công ty chế tác vàng bạc đá quý từ 15 nước trên thế giới sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, công nghệ chế tác của mình thông qua Triển lãm quốc tế về nữ trang tại Việt Nam (International Jewelry Vietnam 2008).