KTĐT - Theo Sở Công thương, sản xuất công nghiệp Hà Nội 7 tháng qua đạt giá trị 43.863 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Làm hàng dệt may tại DN tư nhân Phương Thảo - huyện Gia Lâm Kết quả tăng trưởng này có nhích hơn so với mức tăng 3,9% của 6 tháng đầu năm, cho thấy công nghiệp Hà Nội đã có tín hiệu lạc quan hơn về khả năng vượt khó và tăng trưởng. Trong đó, công nghiệp dân doanh với tỷ trọng 32,7% giá trị toàn ngành công nghiệp Thủ đô, đạt tốc độ tăng trưởng 8,4% là yếu tố quan trọng tạo nên tăng trưởng này. Tiếp đến là công nghiệp nhà nước địa phương tăng 5,8%; công nghiệp nhà nước TƯ tăng 5,3%. Trong khi đó, chiếm tới 41,2% giá trị nhưng công nghiệp FDI lại chỉ đạt tăng trưởng 2,3% đang là nguyên nhân kìm hãm tăng trưởng chung của công nghiệp Hà Nội. Trong tổng số 28 ngành công nghiệp Thủ đô, có 19 ngành giữ được mức tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó 15 ngành tăng cao hơn mức bình quân chung. Điển hình là sản xuất máy móc thiết bị tăng 41,3%, sản xuất dụng cụ chính xác 59,7%, thuốc lá tăng 29,8%, sản xuất thiết bị văn phòng tăng 12,3%… Các ngành sản xuất công nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là ô tô xe máy chỉ bằng 78,7%, lắp ráp ti vi - thiết bị thông tin bằng 78,3%, da giày bằng 94,1%; cán kéo thép bằng 98,3% cùng kỳ… Tin, ảnh: T. Linh