Bài giảng của thầy cô trong suốt tiết học cực kỳ quan trọng khi bạn có bài kiểm tra.