Điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay là các trường ĐH - CĐ phải công khai mức thu học phí trước khi tuyển sinh. Thế nhưng điều này lại chỉ được thực hiện ở trường ngoài công lập.