Tại cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các cơ quan báo chí cuối tuần trước, thứ trưởng bộ Kế hoạch và đầu tư đã công bố một số kết quả tích cực về tình hình kinh tế như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 chỉ tăng 2,2%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 6 tháng tăng kỷ lục, đạt 31,6 tỉ USD, lương thực được mùa lớn… Ngày 23.6, thứ trưởng Cao Viết Sinh đã trả lời phỏng vấn của chúng tôi xung quanh những thông tin này