(SKDS) - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành Công văn số 8568/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu khác ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2012-2013. Các khoản thu khác ngoài học phí gồm: Khoản thu hộ là BHYT học sinh (HS); Khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ gồm 4 khoản: khoản thu phục vụ bán trú (Chăm sóc bán trú: Không quá 150.000 đ/HS/tháng với khối mầm non và tiểu học, THCS; Trang thiết bị phục vụ bán trú: Không quá 150.000 đ/HS/năm học với khối mầm non, không quá 100.000 đ/HS/năm học với khối tiểu học và THCS); khoản thu học 2 buổi/ngày (không quá 100.000 đ/HS/tháng với khối tiểu học và không quá 150.000 đ/HS/tháng với khối THCS); tiền học phẩm (không quá 150.000 đ/HS/năm học với khối mầm non) và khoản thu nước uống tinh khiết cho HS (không quá 12.000 đ/HS/tháng với các cấp học).

(SKDS) -Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành Công văn số 8568/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn tạm thời thực hiện các khoản thu khác ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2012-2013. Các khoản thu khác ngoài học phí gồm: Khoản thu hộ là BHYT học sinh (HS); Khoản thu thỏa thuận giữa nhà trường và cha mẹ gồm 4 khoản: khoản thu phục vụ bán trú (Chăm sóc bán trú: Không quá 150.000 đ/HS/tháng với khối mầm non và tiểu học, THCS; Trang thiết bị phục vụ bán trú: Không quá 150.000 đ/HS/năm học với khối mầm non, không quá 100.000 đ/HS/năm học với khối tiểu học và THCS); khoản thu học 2 buổi/ngày (không quá 100.000 đ/HS/tháng với khối tiểu học và không quá 150.000 đ/HS/tháng với khối THCS); tiền học phẩm (không quá 150.000 đ/HS/năm học với khối mầm non) và khoản thu nước uống tinh khiết cho HS (không quá 12.000 đ/HS/tháng với các cấp học).

T.Bình