Tại Quảng Nam, hiện có hơn 30 khu cụm công nghiệp (KCCN) hoạt động và tổ chức công đoàn (CĐ) trong ngành công nghiệp địa phương đã có 219 CĐ cơ sở, với 53.297 đoàn viên; trong đó CĐ các khu công nghiệp chiếm hơn 1/4 trong tổng số hơn 20.000 đoàn viên. Thực hiện Nghị quyết số 20 của Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, CNVCLĐ của Quảng Nam đang phát triển về số lượng và chất lượng, gắn bó với sự phát triển doanh nghiệp (DN)…

Cong doan Quang Nam va xay dung van hoa doanh nghiep - Anh 1

Công nhân lao động tham gia Giải Việt dã tỉnh Quảng Nam.

Phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu

Đến nay, trong các KCCN và DN của tỉnh có gần 20 sân bóng đá, 30 sân cầu lông, 16 sân tennis, 1 nhà thi đấu thể thao cấp tỉnh, 11 nhà văn hóa cấp huyện và 50 đội văn nghệ quần chúng của công nhân, hàng trăm CLB theo sở thích. Qua khảo sát, hơn 60% DN thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu, liên hoan nghệ thuật hội diễn văn nghệ, tổ chức luyện tập, thi đấu thể thao cho công nhân; hơn 50% DN tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; gần 30% DN tổ chức tham quan du lịch, học hỏi kinh nghiệm… Tuy vậy, vẫn có nhiều công nhân lao động (CNLĐ) chưa yên tâm làm việc; tình trạng di chuyển lao động giữa các DN vẫn phổ biến. Hơn hết cơ sở vật chất dành cho nuôi dạy, giáo dục con CNLĐ và thiết chế văn hóa để hoạt động nâng cao đời sống văn hóa ở KCCN thiếu trầm trọng. Phần lớn CNLĐ ở các khu nhà trọ chưa có nhiều các phương tiện cần thiết về nghe, nhìn, sách báo, điều kiện sinh hoạt văn hóa; điều kiện sinh hoạt, đi lại, ăn ở của CNLĐ còn rất nhiều khó khăn.

Nguyên nhân chính là do chính sách và cơ chế thu hút đầu tư cho KCCN chưa đầy đủ, hầu hết các khu công nghiệp chưa có quy hoạch về xây dựng nhà ở tập trung, cơ sở hạ tầng xã hội và các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động chưa được đầu tư xây dựng. Các hoạt động văn hóa, thể thao do các cấp công đoàn và DN chưa đầu tư, chưa tổ chức đa dạng, thường xuyên. Từ thực tiễn tình hình trên, vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền và chủ DN cùng với công đoàn toàn tỉnh trong việc nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là ở các khu, cụm công nghiệp.

Mục tiêu phấn đấu mới

Phấn đấu, trên 90% công nhân ở các KCCN được học tập các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trên 70% công nhân ở các KCCN tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và có trên 50% khu nhà trọ tập trung CNLĐ xây dựng mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”; phấn đấu có trên 50% “DN đạt chuẩn văn hóa”, đó là mục tiêu hướng đến của LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. Để đạt được điều này, các cấp CĐ Quảng Nam tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho CNLĐ về chính sách, pháp luật, nếp sống văn hóa lành mạnh tại DN và nơi cư trú, nơi trọ tập thể của CNLĐ bằng các hình thức phong phú hơn. Bên cạnh đó cán bộ CĐ và CNLĐ tiếp tục được tập huấn kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở; phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, phong trào người tốt việc tốt trong CNLĐ; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, văn hóa, kiến thức xã hội. Trong đó tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí từ tỉnh đến cơ sở xây dựng các chương trình tuyên truyền, các chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa công nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài hệ thống CĐ...

Từ thực tế phong trào có thể khẳng định rằng, đời sống văn hóa trong CNVCLĐ đã có tác động trong việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ vững mạnh thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH của Quảng Nam. Xây dựng con người và môi trường văn hóa tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, là biện pháp tích cực trong việc phòng và chống các tiêu cực xã hội và tệ nạn xã hội… là cơ sở quan trọng để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; cải thiện điều kiện lao động, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của CNVCLĐ tại các KCCN đông CNLĐ.

Đặng Văn Chương (Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam)