Sáng ngày 29.11.2016, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao CĐCS các trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp ở các huyện, thành phố về LĐLĐ các huyện, thành phố theo đúng quyết định của UBND tỉnh về việc chuyển các trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp ở huyện, thành phố cho các UBND huyện, thành phố quản lý.

Cong doan nganh Giao duc tinh Thai Binh: Ban giao 10 CDCS ve LDLD cac huyen, thanh pho. - Anh 1

Đồng chí Bùi Xuân Vinh - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Về dự có đồng chí Bùi Xuân Vinh – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, các đồng chí chủ tịch công đoàn của 8 huyện, thành phố, 10 đồng chí chủ tịch CĐCS ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp.

Tại hội nghị đồng chí Phạm Đồng Huynh – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục đã thông qua các biên bản bàn giao giữa Công đoàn ngành giáo dục với các LĐLĐ huyện, thành phố và CĐCS được bàn giao gồm các nội dung cơ bản như: Số lượng chất lượng của đoàn viên, công tác tổ chức, công tác tài chính, hồ sơ sổ sách. Bắt đầu từ ngày 1.1.2017 các CĐCS trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp sẽ trực thuộc các LĐLĐ huyện, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Bùi Xuân Vinh – Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố sớm phối hợp với chính quyền cơ sở chỉ định ra ban chấp hành lâm thời, ra quyết định thành lập các CĐCS trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp, căn cứ vào hướng dẫn Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 của LĐLĐ tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp Đại hội CĐCS theo đúng Điều lệ của Công đoàn, hướng dẫn CĐCS mở tài khoản công đoàn của đơn vị tại các kho bạc ở huyện, thành phố để đảm bảo hoạt động về tài chính theo đúng quy định của Nhà nước…

Khắc Tuấn - Bá Mạnh