Được sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Gia Lâm, mới đây Công đoàn công ty TNHH Mitsuboshi Forming đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Công đoàn Công ty TNHH Mitsuboshi Forming Việt Nam mới được thành lập tháng 4/2017. Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhiệm kỳ 2017 - 2022 BCH Công đoàn đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu.

Cụ thể: Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết và chủ trương công tác công đoàn; 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao; 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% tổ công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do công ty và Công đoàn cấp trên phát động...

Cong doan Cong ty TNHH Mitsuboshi Forming Viet Nam: Phat huy vai tro cau noi - Anh 1

Đại hội Công đoàn công ty TNHH Mitsuboshi Forming

Trong thời gian tới, BCH Công đoàn Công ty bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ huyện và sự tạo điều kiện, quan tâm hỗ trợ của Ban Giám đốc công ty, Công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt vai trò của mình góp phần ổn định tư tưởng đoàn viên và đưa công ty ngày một phát triển.

Công đoàn Công ty sẽ phát huy vai trò cầu nối giữa Ban lãnh đạo với người lao động cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần quan trọng trong công tác chăm lo đời sống và ổn định tư tưởng đối với người lao động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với lãnh đạo doanh nghiệp.

Ban chấp hành Công đoàn công ty cũng sẽ tham mưu, phối hợp cùng Ban lãnh đạo xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, tích cực chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và tham gia các hoạt động xã hội do LĐLĐ huyện phát động.

Bbà Trần Thị Tuấn Anh - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện và ông Izumi Yoshihisa - Phó tổng Giám đốc công ty yêu cầu BCH Công đoàn công ty trong nhiệm kỳ tới, cần đặc biệt quan tâm đến đời sống của CBCNV và người lao động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNV và người lao động; động viên cán bộ, công nhân viên, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV và người lao động; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa I gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Phạm Diệp