Thời gian vừa qua, Công đoàn Tổng công ty XDCTGT 1 (Cienco 1) đã thực hiện hiệu quả mục tiêu tìm đủ việc làm, nâng cao đời sống, đảm bảo công bằng dân chủ, đồng thời tiếp tục đổi mới hoạt động, xây dựng đội ngũ CNVLĐ có chất lượng cao...

Trong hai ngày 18 và 19/1/2013, Công đoàn Cienco 1 đã tổ chức Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2018. Theo ông Đào Xuân Dụ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, trong 5 năm qua, từ 2008 đến 2012 diện mạo đất nước nói chung và của Cienco 1 nói riêng có nhiều thay đổi. Cơ sở hạ tầng giao thông từng bước phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới. Những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của ngành GTVT và của Cienco 1.

CNVLĐ của Cienco 1 luôn được quan tâm thực hiện chế độ, chính sách, ATVS,
công tác BHLĐ ở các đơn vị và công trường.

Ông Dụ cho biết, hàng năm Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng công ty đã có văn bản liên tịch hướng dẫn các đơn vị tổ chức đại hội CNVC, hội nghị người lao động. Thông qua các đại hội, hội nghị, tổ chức công đoàn đã vận dụng kịp thời các chế độ chính sách mới ban hành của Nhà nước nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn Cienco 1 thường xuyên tham gia các đợt kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, an toàn vệ sinh, công tác bảo hộ lao động ở các đơn vị và các công trường, đặc biệt là những công trường lớn như: cầu Rạch Miễu, Phù Đổng, Rồng, Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý, Vĩnh Thịnh, nút giao Láng - Hòa Lạc, các gói thầu cầu đường sắt Hà Nội - Quảng Bình...

Đặc biệt đối với công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, đây là lĩnh vực mà Công đoàn Cienco 1 hết sức chú trọng. Theo ông Dụ, hàng năm tổ chức Công đoàn từ Tổng công ty đến các Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn đồng cấp để giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động. 100% các đơn vị đã thanh toán xong tiền lương tháng 12 và tiền thưởng tháng 13 và có quà động viên người lao động trước khi về nghỉ Tết với gia đình. “Để tạo cơ sở tốt cho người lao động yên tâm và tâm huyết với công việc, tổ chức Công đoàn cùng cơ quan chuyên môn đồng cấp luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động. Hầu hết các dự án thi công đều được xây dựng lán trại kiên cố, đảm bảo nơi ăn, ở hợp vệ sinh. 100% người lao động được trang bị bảo hộ lao động theo quy định và được học tập tại chỗ về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, chính vì vậy tai nạn lao động giảm đáng kể theo từng năm”- ông Dụ khẳng định.

Về mục tiêu của nhiệm kỳ tới, Công đoàn Cienco 1 phấn đấu bằng mọi biện pháp tạo đủ việc làm trong các doanh nghiệp. Mục tiêu cao nhất là phải tìm đủ công ăn việc làm cho người lao động. Chỉ tiêu cụ thể mà Công đoàn cùng chính quyền Tổng công ty đặt ra là phấn đấu tốc độ giá trị sản lượng và doanh thu hàng năm tăng bình quân từ 5 - 10% trở lên. Lợi nhuận trước thuế trên doanh thu đạt từ 1,5% trở lên. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn Nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu Bộ GTVT giao hàng năm.

Đức Thắng