Lấy ý tưởng từ những bộ phim hoạt hình của Disney, hai cô gái Yalonda và Kayla Solseng đã có một bộ hình hết sức đặc biệt vào tháng Sáu vừa qua.

Cong chua lo lem Cinderella 'noi loan' voi nu hon dong gioi - Anh 1

Cong chua lo lem Cinderella 'noi loan' voi nu hon dong gioi - Anh 2

Cong chua lo lem Cinderella 'noi loan' voi nu hon dong gioi - Anh 3

Yalonda và Kayla Solseng. (Nguồn: huffingtonpost.co.uk)