Chiều 24/11, tại Hà Nội, thay mặt Chính phủ, đồng chí Trần Văn Tuấn, ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trao quyết định của Chính phủ về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Theo đó, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. 5 thành viên khác của Hội đồng thành viên gồm: Ông Phùng Đình Thực, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PVN; ông Hoàng Xuân Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị; ông Vũ Khánh Trường, Ủy viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí; ông Phan Đình Đức, Tổng giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Đồng chí Trần Văn Tuấn cũng đã công bố Thông báo của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH 1 thành viên Tập đoàn Dầu khí về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc. Theo đó, đồng chí Phùng Đình Thực được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc. Các Phó Tổng Giám đốc bao gồm 9 đồng chí. Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Trần Văn Tuấn tin tưởng rằng, với năng lực lãnh đạo và điều hành của các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam sẽ luôn phát huy sức mạnh để giữ vững vị trí, vai trò đầu tàu trong nền kinh tế Việt Nam. Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Đinh La Thăng cảm ơn sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ đã tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo một Tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước. Đồng chí hứa trước Đảng và Chính phủ sẽ cùng Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho Tập đoàn. Phát huy những thành tích đạt được trong 49 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Dầu khí, tập thể cán bộ, CNVCLĐ toàn Tập đoàn sẽ luôn giữ vững vị trí đầu tàu và là mô hình Tập đoàn kinh tế nhà nước tiêu biểu, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế của đất nước.