QĐND Online – Ngày 10-3, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt Dengue và sốt xuất huyết (SXH) Dengue. Sốt dengue và SXH Dengue là bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi -rút Dengue gây nên. Vi -rút này truyền từ người bệnh sang người lành do muỗi đốt. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường gia tăng vào các tháng mùa mưa.