KTĐT - UB MTTQ TP vừa tổ chức triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2010 tới cán bộ chủ chốt HĐND, UBND, MTTQ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Theo quy trình, Ban Công tác MTTQ cơ sở tổ chức hội nghị góp ý kiến đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và UBND các xã, phường, thị trấn. Trong đó, thôn, tổ dân phố có dưới 200 hộ gia đình, thì hội nghị chỉ tiến hành khi có trên 50% đại diện hộ gia đình tham dự; nơi có từ 200 hộ gia đình trở lên thì số đại biểu dự hội nghị ít nhất là 70 người, với các thành phần: toàn bộ thành viên Ban công tác MT, Ban chi ủy chi bộ, trưởng, phó thôn; tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố; Ban chấp hành các chi hội đoàn thể; thành viên ban thanh tra nhân dân; đại diện cử tri một số hộ gia đình. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cán bộ nêu trên, chỉ tiến hành khi có ít nhất 2/3 số đại biểu chính thức tham dự. Thành phần đại biểu tham dự gồm: UV MTTQ xã, phường, thị trấn; trưởng ban công tác MT khu dân cư, tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, Ban thường vụ các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp; các Trưởng ban thanh tra nhân dân, Giám sát cộng đồng xã, phường, thị trấn…Khách mời, đại diện Thường trực HĐND, UBND, MTTQ cấp trên; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND cùng cấp. Theo Chủ tịch MTTQ TP Đào Văn Bình, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức lấu phiếu tín nhiệm TP,việc lấy phiếu tín nhiệm được coi là buổi đối thoại giữa các đại biểu với lãnh đạo chính quyền cơ sở, nhằm làm rõ những nội dung liên quan đến trách nhiệm của Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND để làm cơ sở cho đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm. Điểm mới nữa là, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm từng người được công bố ngay. Trường hợp, người chỉ đạt đưới 50% số phiếu tín nhiệm thì Ban thường trực MTTQ xã, phường, thị trấn lập danh sách riêng và có văn bản báo cáo Ban thường vụ Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy và Ban chỉ đạo TP. Toàn bộ công việc này hoàn thành trước ngày 15/12/2010, ông Bình cho biết. Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Cường, trong báo cáo kiểm điểm của Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, phường, thị trấn có phần phải báo cáo kê khai, minh bạch tài sản… Các đại biểu cũng sẽ có nhận xét, đánh giá việc thực hiện văn hóa nơi công sở; đề nghị làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện phòng, chống tham nhũng. "Vấn đề này chủ yếu liên đến đất đai… Tuy nhiên, nơi xảy ra tiêu cực, tham nhũng thì phần lớn chỉ kỷ luật cán bộ, nhân viên địa chính, nhà đất… ít có cán bộ lãnh đạo bị liên đới"- ông Cường cho biết. Kim Toàn