Sáng 25.6, Văn phòng Chủ tịch Nước tiếp tục họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 3 luật, 1 nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.