Bộ NN&PTNT đề nghị làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để diện tích rừng giảm.

Sáng nay (17-5), tin từ Bộ NN&PTNT cho biết Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đã ký Quyết định số 1819 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2016.

Theo đó, tính đến ngày 31-12-2016, diện tích rừng toàn quốc hiện có 14.377.682 ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.242.141 ha và rừng trồng là 4.135.541 ha.

Về trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố hiện trạng rừng, Bộ giao Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia. Từ đó để tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

Cong bo hien trang rung toan quoc - Anh 1

Sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị nếu để mất rừng. Ảnh: Đ.TRUNG

Bộ đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương giao UBND các cấp (huyện, xã) thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8-2-2012 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, các địa phương sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hằng năm, làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

“Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2016 thì sẽ làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật” - quyết định nêu rõ.