Thứ trưởng thường trực Bộ LĐTBXH Đàm Hữu Đắc vừa ký quyết định số 1648/QĐ-LĐTBXH phê duyệt danh sách các trường, TTDN được hỗ trợ đầu tư tập trung bằng kinh phí năm 2010 của dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề”.

(LĐ) - Theo quyết định, sẽ có 3 trường CĐ nghề được ưu tiên hỗ trợ đầu tư để trở thành trường tiếp cận trình độ dạy nghề tiên tiến của các nước trong khu vực Đông Nam Á, 59 trường CĐ, TC nghề được đầu tư trọng điểm, 48 trường CĐ, TC nghề được đầu tư tập trung, 25 trường CĐ, TC nghề được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú và 246 TTDN được hỗ trợ đầu tư tập trung. S.L