(DVT.vn) - NHNN công bố danh sách các doanh nghiệp Nhà nước còn sở hữu 100% vốn tại thời điểm 30/6/2011 để TCTD thực hiện mua, bán ngoại tệ theo đúng đối tượng.

(DVT.vn) - NHNN công bố danh sách các doanh nghiệp Nhà nước còn sở hữu 100% vốn tại thời điểm 30/6/2011 để TCTD thực hiện mua, bán ngoại tệ theo đúng đối tượng.

Theo Thông tư 13 của NHNN ban hành ngày 31/5/2011, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải bán lại cho tổ chức tín dụng số ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ có kỳ hạn và không kỳ hạn gửi tại tổ chức tín dụng tại thời điểm ngày 1/7/2011; số ngoại tệ thu được từ nguồn thu ngoại tệ hợp pháp (trừ các nguồn thu từ giao dịch vốn) của doanh nghiệp phát sinh từ ngày 1/7/2011.

Danh sách 21 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước còn sở hữu 100% vốn

(thời điểm 30/6/2011)

1. Tập đoàn Công nghiệp xây dựng - VNIC (7 công ty thành viên);

2. Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam - HUD (8 công ty thành viên);

3. Tập đoàn Bưu chính viễn thông - VNPT (7 công ty thành viên);

4. Tập đoàn Cao su - VRG (24 công ty thành viên);

5. Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy -VinaShin (36 công ty thành viên);

6. Tập đoàn Dầu khí - PVN (5 công ty thành viên);

7. Tập đoàn Dệt - may - VinaTex (9 công ty thành viên);

8. Tập đoàn điện lực Việt Nam - EVN (12 công ty thành viên);

9. Tập đoàn Than và khoáng sản - Vinacomin (24 công ty thành viên);

10. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC(10 công ty thành viên);

11. Tổng công ty Cà phê - Vinacafe (29 công ty thành viên);

12. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - VNR(24 công ty thành viên);

13. Tổng công ty Giấy Việt Nam - Vinapaco (2 công ty thành viên);

14. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines (16 công ty thành viên);

15. Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnamairlines (3 công ty thành viên);

16. Tổng công ty Hóa chất Việt Nam - Vinachem (8 công ty thành viên);

17. Tổng công ty Lương thực miền Bắc - Vinafood 1 (4 công ty thành viên);

18. Tổng công ty Lương thực miền Nam - Vinafood 2 (5 công ty thành viên);

19. Tổng công ty Thép Việt Nam - VinaSteel (2 công ty thành viên);

20. Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (12 công ty thành viên);

21. Tổng công ty Xi măng Việt Nam (4 công ty thành viên)

Trong đó, Vinashin là Tập đoàn có nhiều đơn vị nhà nước còn nắm giữ 100% vốn nhất với 1 công ty mẹ và 35 công ty con còn Vinacafe là Tổng công ty có nhiều đơn vị nhà nước còn nắm giữ 100% vốn nhất với 1 công ty mẹ và 28 công ty con.

Nhà nước cũng đang nắm 100% vốn tại gần 130 đơn vị thuộc các Bộ, ngành, trong đó nhiều nhất là các đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

* Danh sách chi tiết.

Hà Lan

Theo SBV