UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5582/QĐ- UBND về việc công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cong bo Bo thu tuc hanh chinh trong linh vuc Nong nghiep - Anh 1

Theo đó, sẽ có 75 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm: 2 thủ tục hành chính cấp Thành phố là xác nhận đăng ký huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Có 63 thủ tục hành chính cấp sở thuộc 11 nhóm lĩnh vực như: Chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thủy lợi, Quản lý chất lượng nông – lâm – thủy – sản…. ; 07 thủ tục hành chính cấp quận, huyện, thị xã và 03 thủ tục hành chính cấp xã, phường, thị trấn.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị của Thành phố phải tiếp tục tiến hành rà soát, xác định lại nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND TP và UBND cấp huyện; sắp xếp lại các Ban quản lý dự án, thực hiện tinh giản biên chế, đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính trong nội bộ các cơ quan quản lý nhà nước của Thành phố theo tinh thần 5 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả công việc; một việc - một đầu mối xuyên suốt từ Thành phố đến cơ sở.

NGUYỄN CÔNG