Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) hôm 21/12 đã công bố bản đồ vệ tinh thế giới phiên bản mới nhất.

Các cơ quan nghiên cứu và công chúng có thể tải phiên bản mới nhất này tại từ trang web GlobCover. Bản đồ vệ tinh thế giới phiên bản mới nhất được phác họa trên cơ sở dữ liệu mới nhất thu thập năm ngoái bởi vệ tinh quan sát môi trường ENVISAT. Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu cho biết, bản đồ vệ tinh thế giới phiên bản mới nhất có ý nghĩa quan trọng giúp giới khoa học nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, qua đó giúp bảo vệ sự đa dạng sinh vật và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trước đó vào năm 2008, Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu cũng đã công bố bản vệ tinh thế giới được phác họa trên cơ sở dữ liệu thu thập được trong khoảng thời gian từ tháng 12/2004 đến tháng 6/2006./. Ngọc Thúy (Vietnam+)