UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6139/QĐ-UBND, công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, sẽ có 73 TTHC lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, 40 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT Hà Nội, 29 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 04 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Cong bo 73 TTHC thuoc linh vuc giao duc - Anh 1

Ảnh minh họa.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT Hà Nội; bãi bỏ Mục II Phần I và Mục II Phần II, Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 31/5/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC đang thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội; bãi bỏ Mục II Phần I và Mục II Phần II, Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC đang thực hiện tại cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguyễn Công