- Nghị định 73/2009/NĐ-CP ban hành ngày 7/9 quy định chi tiết việc thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Nội dung của Nghị định 73 quy định công an xã được hưởng chế độ lương, phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; thực hiện BHXH và BHYT theo quy định. Trưởng công an xã có thời gian phục vụ liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên mỗi năm bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng. Công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương và phụ cấp hiện hưởng. Khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, lực lượng này được hưởng trợ cấp mỗi ngày bằng 0,05 lần lương tối thiểu chung. Trường hợp bị thương, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ hoặc vì lý do thi hành công vụ thì được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định cũng quy định rõ số lượng Phó Trưởng công an xã, công an viên. Cụ thể, mỗi xã được bố trí 1 Phó trưởng công an; mỗi thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương được bố trí 1 công an viên. Riêng đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1 và xã loại 2 được bố trí không quá 2 Phó trưởng công an xã và 2 công an viên đối với thôn, xóm, làng, ấp... thuộc những xã này. Với đối tượng là Trưởng, Phó trưởng công an xã, Nghị định quy định hai đối tượng trên phải qua đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của công an tỉnh hoặc các trường Trung học Cảnh sát nhân dân, Trung học An ninh nhân dân. Hiện, cả nước có 105.361 công an xã.