Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ một số xe mô tô, xe máy không có giấy đăng ký, không rõ nguồn gốc, không chủ sở hữu, gồm các xe sau:

Cong an TPHCM tim chu so huu xe may - Anh 1

1. Xe airblade đỏ đen BS 54V1 0024 SK RLHJF1809Y531206 SM JF18E 5037373.

2.Atilla đen BS 71H1 8204 SK RRS2CJ20271000913 SM SM RRSSA1P52QMJ 0012913.

3.Wave xanh BS 52H5 2460 SK LLCXCHLL9Y1001656 SM LCE110 A 00501656.

4.Wave xanh đen 51H3 2759 SK RNDDCHNND51011350 SM VDGZS152FMH M 01001350.

5.WAve đỏ BS 59X1 32683 SK RRTVCHCCX61005796 SM VTTMDA152FMHA005618.

6.Dream nâu BS 39F1 4594 SK RL8WCHPHY91000492 SM RL8152FMH000492.

7.Cup xanh BS 57 493CV SK C50 3313086 SM C50E 9014060.

8.Dream nâu BS 62H1 8919 SK LLCLLXC 00107899 SM LC150FMG02265345.

9.Cup 50 xanh BS không SK C50 5254260 SM C50E 5254166.

10.WAve xanh BS 67AD 01335 SK RRKWWCB5UMCXB01194 SM VTT68YX1P39FMB001194.

11.Dream nâu 51L6 2426 SK RRKDCG1TT6XE00517 SM VTT22JL1P50FMG000517.

12.Future xám BS 52Z5 1800 SK RHUDCH1HU61013736 SM VHU1P52FMH A013736.

13.Atila đen trắng BS 52S7 1435 SK RLGH125GD 7H500180 SM VMM9BE D 500180.

14. Max hồng BS 52T6 6265 SK RMMWCHLMM51028530 SM VZ152FMH028530.

15.Wave đỏ BS 60H5 8979 SK VS110 20900895 SM không.

16.Honda đen BS 47M1 19850 SK SM không.

17.Future đỏ đen BS 52U4 2505 SK RLHJC350X5Y008296 SM JC35 0008316.

18.Dream nâu BS 53X6 8945 SK RF110 200011964 SM HD1P53FMH Y 111964.

19.Wave xanh vàng BS 54R4 9303 SK VTHPCH0021A003089 SM 1P52FMH 310471016.

20.Wave xanh đen BS 54X5 5655 SK RN8DCHHN88B454426 SM không xác định.

21.Wave xanh BS 53L3 5389 SK SM không.

22.Wave xanh BS 54X1 1051 SK RRKWCHOUM5XB04435 SM VTTJL1P52FMHV004435.

23. Dream nâu BS Không SK NJ100200059959 SM LC150FMG00623347.

24. Dealim nâu BS 50K1 0753 SK không SM AN001105.

25.Luvius đỏ đen BS 59B1 20553 SK 1SK10DY 002953 SM 1SK1 002966.

26.Nouvo đỏ đen BS 66K9 2661 SK RLCN5VD10 4Y403125 SM 5VD1 43125.

27.Wave xanh BS 59V1 20569 SK MG110 28018111 SM 1P53FMH 10345683.

28.Wave đỏ BS 86H8 3825 SK RPHWCHKUM5H107078 SM không.

Thông báo ai là chủ sở hữu các xe trên mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9 để biết rõ thêm chi tiết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo nếu không có ai đến nhận, Công an quận 9 sẽ làm thủ tục sung vào công quỹ nhà nước.

PV