Công an tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức hội nghị tập huấn việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng trong CAND cho thủ trưởng và cán bộ làm công tác thanh tra trong lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng.

Cong an tinh Cao Bang: Tap huan nghiep vu cong tac thanh tra - Anh 1

Trong thời gian qua, các mặt công tác của Thanh tra Công an tỉnh Cao Bằng đã đạt được những kết quả quan trọng, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.

Việc tổ chức hội nghị là rất cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng của Công an tỉnh Cao Bằng.

Tại hội nghị tập huấn, các báo cáo viên của Thanh tra Bộ Công an tập trung hướng dẫn, giới thiệu cho các học viên những nội dung cơ bản về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong CAND; các quy định của pháp luật về công tác phòng; chống tham nhũng, đặc biệt đi sâu phổ biến những nội dung mới quy định trong các Thông tư của Bộ Công an.

Ngoài ra, các học viên còn được nghe các báo cáo viên trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, giúp nâng cao nhận thức của thủ trưởng và cán bộ làm công tác thanh tra ở Công an tỉnh Cao Bằng về những nội dung nêu trên.

Tạ Quang Tuấn