Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ một số xe môtô, xe máy không có giấy đăng ký, không rõ nguồn gốc, không chủ sở hữu, gồm các xe sau:

61T1 - 2327, SK, SM: không; 53X8 - 0313, SK: FS110 - 350000364, SM: 1F50FMH - Y0242557; 53R4 - 3845, SK, SM: không; 67K3 - 1947, SK: VDTLCG012DT000123, SM: VDT1P50FMG-3- 000123; 60R6 - 4666 (BS giả), SK: RLHJF180389 - 601560, SM: JF18E - 5201810; 16F6 - 8872, SK: LWGXCH0XX1011821, SM: 1P52FMH - 2 - 99102692; 52X3 - 0827, SK: RLHJC35015Y040893 , SM: JC35E - 0040980; 54X3 - 9764, SK: 125HD7D - 012646, SM: VMM9BFD - 2646; 72K5 - 8673, SK: DCG074HG - 102723, SM: 50FMGF - 102723; 51T7 - 1653, SK: LWGXCHL00063907, SM: HD1P53FMH - 000479; 54Z4 - 1618, SK: RLCM5WPA0 - 6Y010441, SM: 5WPA - 010441; 52H2 - 2565, SK: RLCJ31C30AY- 017599, SM: 31C3 - 017608; 53V3 - 6605, SK: LWGXCHL01X1008208, SM: 1P52FMH -2-99097404; 52F2 - 6272, SK: ASB - A24103, SM: AS120BEA24103; 51A6 - 2519, SK: AS120B - A24103, SM: AS120BFAA24103. Thông báo ai là chủ sở hữu của các xe trên mang đầy đủ giấy tờ có liên quan đến Đội CSĐT tội phạm - TTXH - Công an quận 9 để biết rõ thêm chi tiết. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng báo nếu không có ai đến nhận, Công an quận 9 sẽ làm thủ tục sung vào công quỹ Nhà Nước