Ngày 18/11, 3 đơn vị mới trực thuộc Công an TP Hà Nội chính thức ra mắt gồm: Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ; Phòng Pháp chế và Phòng Cảnh sát môi trường.