Hôm nay 28.5, 1,2 triệu học sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp PTTH trên toàn quốc. Việc in sao đề thi đảm bảo bí mật tuyệt đối, việc bàn giao đề thi sẽ dưới sự giám sát của công an.