Ẩn sau con nhện là một loài động vật với bóng mờ mờ, bạn có thể nhìn ra đó là con vật nào không? Hãy thử nhé!

Con vat nao bi nhen che phu? - Anh 1

Con vat nao bi nhen che phu? - Anh 2

Con vat nao bi nhen che phu? - Anh 3

Con vat nao bi nhen che phu? - Anh 4

Con vat nao bi nhen che phu? - Anh 5

Con vat nao bi nhen che phu? - Anh 6

Con vat nao bi nhen che phu? - Anh 7

Ốc Sên