Đám tang vẫn đang diễn ra, khách tới viếng nườm nượp thì ông Nguyên và nhiều người thất kinh khi nhìn thấy anh Tới trong bộ dạng toàn thân cháy đen, tóc cũng cháy sém, quần áo thì cháy dính bệt...