Đó là những bức ảnh tuyệt đẹp và vô cùng nóng bỏng, chúng được đăng hoành tráng trên tạp chí Perfect.