Phát triển bền vững (PTBV) là xu thế tất yếu của thời đại và đang dần trở nên phố biến trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề này cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa từ doanh nghiệp và các cơ quan quản lý.

Con thieu doanh nghiep lam hinh mau de phat trien ben vung - Anh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững 2016. Ảnh: H.Dịu

Trong những năm gần đây, PTBV đã trở thành một nguyên tắc chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Nhiều chính sách về PTBV đã được ban hành, như: Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

Bên cạnh đó, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều công ước quốc tế liên quan tới PTBV như: Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển…

PTBV cũng được cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hưởng ứng rộng rãi với sự thành lập Hội đồng Doanh nghiệp vì sự PTBV Việt Nam (VBCSD) vào năm 2010.

Với tầm quan trọng nêu trên, VBCSD đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp PTBV Việt Nam lần thứ III với chủ đề “Sáng tạo để triển khai các mục tiêu PTBV” vào ngày 8-11 tại Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về PTBV và nâng cao năng lực cạnh tranh cho biết, vấn đề PTBV tại Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức khi hành động chưa sát với thực tế.

Theo Phó Thủ tướng, PTBV có 169 chỉ số cụ thể nhưng nhiều doanh nghiệp, kể cả cơ quan quản lý cũng chưa nắm được, hoặc chưa được hiểu và thực hiện đúng. Các tiêu chí đầu vào PTBV nền kinh tế như thể chế kinh tế, hạ tầng, thị trường vốn, môi trường kinh doanh, đổi mới công nghệ và nhân lực vẫn chưa được các bộ ngành đánh giá đúng về sự cải thiện, đổi mới. Các tiêu chí tăng trưởng xanh, công nghệ mới chưa được coi là giá trị gia tăng của ngành, của doanh nghiệp.

“Việt Nam còn thiếu các doanh nghiệp lớn, đi tiên phong và làm hình mẫu để PTBV. Vì thế, các doanh nghiệp vẫn chưa có động lực cải cách nhân tố đầu vào, là trở ngại để Việt Nam đuổi kịp các quốc gia phát triển”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cho biết thêm, muốn cả xã hội, cộng đồng doanh nghiệp hướng tới tăng trưởng xanh, PTBV, chính cơ quan Nhà nước cần phải cải cách thu chi ngân sách, hướng đến vận hành bộ máy gọn nhẹ hơn, năng động hơn và thích ứng với các đổi mới hiện đại.

Cũng tại diễn đàn, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định, chưa bao giờ PTBV lại được nhấn mạnh nhiều như hiện nay. Điều này cho thấy, PTBV là con đường duy nhất để doanh nghiệp thành công. Trong đó, doanh nghiệp phải phát triển được 3 trụ cột chính của PTBV là: con người, trái đất và lợi nhuận.

Với tầm quan trọng như trên, để doanh nghiệp tiếp cận được với PTBV, VBCSD đã triển khai các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giảm phát thải, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu cùng các sáng kiến về mạng lưới thành phố bền vững tại Việt Nam, chương trình đào tạo về sản xuất sạch hơn và nền kinh tế tuần hoàn…

Hương Dịu