Giadinh.net - Là con số giải quyết bồi thường của toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 10 tháng năm 2009, chiếm 35,9% tổng doanh thu.

Nguyên nhân chính dẫn tới tỷ lệ bồi thường cao do tổn thất nặng nề từ cơn bão số 9. Nghiệp vụ chịu thiệt hại chính là bảo hiểm tài sản và bảo hiểm hàng hải. (Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)