Con so tuc tiu gay cuoi - Anh 1

Một gia đình thực sự ham mê các truyện vui cười. Đã nhiều năm họ kể đi kể lại vẫn những truyện cười ấy nên để khỏi mất thời gian kể, họ đánh số các truyện. Thế là khi ai muốn kể một truyện cười thì chỉ cần nói con số là một người lập tức nhớ ngay ra truyện cười tương ứng.

Trong buổi sinh một đứa trẻ, cả nhà xum họp đầy đủ. Ăn uống xong, anh họ nói:

-32…

Cả nhà cười rú lên.

-38…- ông chú nói.

Một người lại cười rộ.

-14…

Mọi người cười lăn cười bò.

Đứa trẻ chưa hiểu rõ lắm sự việc, nhưng nó cũng muốn như mọi người. Nó đứng dậy kêu to.

-32…

Thế là bố nó tát cho nó một cái và mắng:

- Ngày sinh nhật con mà con lại kể những truyện tục tĩu thế à!

Anh Vũ
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần