70

xe tải chở hàng cứu trợ của Nga đã đến miền Đông Ukraine hôm 16-11. Từ ngày 23-8 đến 4-11 đã có sáu đoàn xe Nga chở hơn 8.000 tấn hàng đến miền Đông.

TNL