GiadinhNet - Đó là lượng vàng ước tính đã được xuất khỏi Việt Nam trong 6 tháng đầu năm.

Theo số liệu Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu của nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm trong tháng 6 ước đạt 350 triệu USD. Tính từ đầu năm tới nay đã có một lượng đá quý, kim loại quý và sản phẩm trị giá 1,343 tỷ USD, tương đương 36 tấn vàng đã được xuất khỏi biên giới Việt Nam. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)