- Trung bình, chúng ta sẽ làm "chuyện ấy" bao nhiêu lần trong cuộc đời? Hẳn bạn sẽ bất ngờ đấy, vì đây là một con số tương đối "khủng".

Video: Watch Moji, Krama, Youtube