Dạo một vòng quanh các blog hôm nay có thể nhận thấy, chuyện rao bán tình, chửi tục, chửi thề, xúc phạm thóa mạ tùm lum, trưng ảnh sex không phải là điều hiếm gặp.