Là mẹ của một cô con gái, mẹ có thật nhiều nhiều đặc quyền tuyệt vời.

Con gai - niem tu hao cua me - Anh 1

Con gai - niem tu hao cua me - Anh 2

Con gai - niem tu hao cua me - Anh 3

Con gai - niem tu hao cua me - Anh 4

Con gai - niem tu hao cua me - Anh 5

Con gai - niem tu hao cua me - Anh 6

Con gai - niem tu hao cua me - Anh 7

Con gai - niem tu hao cua me - Anh 8

Theo Eva