Chiều 29-5, tại Phủ Chủ tịch, trong cuộc tiếp bà I-xa-ben A-len-đơ, con gái cố Tổng thống Cộng hòa Chi-lê Xan-va-đo A-len-đơ, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ của nhân dân Chi-lê trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay...