Con dê già nhất chính là con có cặp sừng dài, cứng và nhọn. Bạn có nhận ra chúng khi chỉ nhìn phần đầu không?

Con de nao gia nhat? - Anh 1

Ốc Sên