QĐND Online - Côn Đảo - quần đảo nhỏ nằm ở vùng biển Đông Nam của Tổ quốc không chỉ nổi tiếng với hệ thống nhà tù “địa ngục trần gian” tồn tại 113 năm thời chế độ cũ...