Ngày 25.10, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tổ chức hội nghị về thoái vốn nhà nước và đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Con 718 doanh nghiep nha nuoc so huu 100% von - Anh 1

Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN), tính đến đầu tháng 10, cả nước còn 718 DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và sắp xếp lại các DN nhà nước. Bên cạnh đó, theo Bộ Tài chính, việc thoái vốn ngoài ngành trong giai đoạn 2011 - 2015 đã thực hiện được 42% trong tổng số 26.000 tỉ đồng cần thoái vốn. Như vậy còn khoảng 15.000 tỉ đồng phải được thoái vốn trong giai đoạn tới.

Ngoài ra, vẫn còn 63% số DN trong tổng số 426 DN nhà nước đã thực hiện bán đấu giá cổ phần ra công chúng nhưng nhà nước vẫn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, trong đó đặc biệt còn 16% DN nhà nước vẫn nắm giữ trên 90% vốn điều lệ... Do đó, đại diện Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN cho rằng nhiệm vụ thoái vốn nhà nước còn rất nặng nề trong giai đoạn 2016 - 2020.

M.Phương