Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ cuối tháng 8 đến hết năm 2014 có khả năng còn 5-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có khoảng 2-3 cơn đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương vừa cho biết, trong những tháng cuối năm 2014 hiện tượng El Nino có khả năng phát triển và tiếp diễn đến các tháng đầu năm 2015. Tuy nhiên, đợt El Nino này chỉ có cường độ trung bình so với các đợt El Nino đã xuất hiện trong khoảng 50 năm gần đây nên khả năng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam ít hơn bình thường.

Cụ thể, từ cuối tháng 8 đến hết năm 2014 có khả năng còn 5-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó có khoảng 2-3 cơn đổ bộ hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Mùa mưa tại các khu vực cũng kết thúc sớm. Lượng mưa các tháng tới có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do đó, cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra khuyến cáo các địa phương và các bộ ngành chức năng liên quan cần đề phòng khả năng khô hạn diễn ra diện rộng trên phạm vi toàn quốc nói chung và khu vực vùng núi phía Bắc nói riêng trong các tháng của mùa khô năm 2014-2015