Kể cả số toa xe cải tạo, nâng cấp thì hiện tại ngành đường sắt còn 122.196 vé phục vụ hành khách trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Con 122.196 ve tau Tet phuc vu hanh khach - Anh 1

Còn 122.196 vé tàu phục vụ hành khách trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, hiện nay giai đoạn trước Tết (từ ngày 17/01/2017 đến 26/01/2017) còn 33.267 vé. Trong đó ga đi từ Sài Gòn, Biên Hòa có ga đến từ Nha Trang đến Huế là 5.633 vé và ga đi từ Sài Gòn, Biên Hòa có ga đến từ Đông Hà đến Hà Nội là 27.634 vé.

Giai đoạn sau Tết (từ ngày 31/01/2017 đến 12/02/2017) còn 73.629 vé. Trong đó ga đi từ Hà Nội đến Đông Hà có ga đến Biên Hòa, Sài Gòn là 57.133 vé và ga đi từ Huế đến Nha Trang có ga đến Biên Hòa, Sài Gòn là 16.496 vé.

Hiện nay Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đang tạm khóa chỗ trên một số toa xe để đưa vào cải tạo, nâng cấp thành các toa xe chất lượng cao. Dự kiến toàn bộ số chỗ (khoảng 15.300 vé) trên các toa xe được cải tạo để bán vé phục vụ hành khách vào đầu tháng 12/2016

Cụ thể, giai đoạn trước Tết (từ ngày 17/01/2017 đến 26/01/2017) có 6.600 vé trong đó ga đi từ Sài Gòn, Biên Hòa có ga đến từ Diêu Trì đến Quảng Ngãi là 5.214 vé và ga đi từ Sài Gòn, Biên Hòa có ga đến từ Huế đến Hà Nội là 1.386 vé.

Giai đoạn sau Tết (từ ngày 31/01/2017 đến 12/02/2017) có 8.700 vé trong đó ga đi từ Hà Nội đến Huế có ga đến Biên Hòa, Sài Gòn là 1.550 vé và ga đi từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì có ga đến Biên Hòa, Sài Gòn là 7.150 vé.

Trước đó ngày 01/10/2016 Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tổ chức bán vé phục vụ hành khách đi tàu vào dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Văn Quyết