Chính phủ Columbia và tổ chức Lực lượng vũ trang cách mạng Columbia (FARC) đã đạt được thỏa thuận hòa bình mới và lần thứ hai đưa tiến trình hòa bình, hòa giải và hòa hợp dân tộc tới gần đích cuối cùng.

Columbia: Lan nay la lan cuoi - Anh 1

Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) (Ảnh: Al Jazeera).

Thỏa thuận hòa bình lần trước, cho dù mất rất nhiều thời gian, rất vất vả và cần đến sự hậu thuẫn đắc lực của thế giới bên ngoài, đã bị đa số mong manh cử tri nước này bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức ngày 2/10 vừa qua.

Không thể không xác nhận là cả chính phủ Columbia lẫn Farc đều rất kiên định thiện chí hòa bình và quyết tâm giải quyết hòa bình cuộc xung đột dai dẳng đã hơn nửa thế kỷ nay ở Columbia. Sau khi thỏa thuận hòa bình trước bị bác bỏ, hai bên đã duy trì ngừng bắn và nối lại đàm phán để có được thỏa thuận hòa bình mới.

Lần thứ hai này chắc sẽ là cơ hội hòa bình cuối cùng cho Columbia. Trong thỏa thuận mới, cả phía chính phủ Columbia lẫn phía FARC đều có những nhượng bộ mới để đáp ứng yêu cầu của những lực lượng cản phá thỏa thuận hòa bình lần trước.

Lần này sẽ là lần cuối bởi chính phủ Columbia không thể đòi hỏi FARC nhượng bộ nhiều hơn nữa và FARC với tư cách là một tổ chức vũ trang chính trị không thể nhượng bộ nhiều hơn được nữa.

Nếu lần này bất thành thì hiện thật khó nói được khi nào Columbia mới có lại được cơ hội hòa bình như đang có. Sẽ không thể có được giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc xung đột và nội chiến ở Columbia nếu chủ ý nhằm vào phân định bên thắng phía thua bởi như thế chẳng khác gì tiếp tục cách tiếp cận như trong hơn nửa thế kỷ qua. Giải pháp chỉ có thể lâu bền khi không có phía thua mà tất cả đều thắng.

Cơ hội để thỏa thuận hòa bình mới này được chấp nhận là giải pháp chính trị hòa bình cho Columbia hiện rất thực tế.

Những yêu sách của phe chống đối thỏa thuận lần trước giờ đã được lưu ý. Áp lực và mong mỏi từ thế giới bên ngoài rất lớn. Lần này, không phải cử tri mà các dân biểu trong nghị viện sẽ quyết định số phận của thỏa thuận hòa bình.

Hơn nữa, một khi ý thức được rằng cơ hội hòa bình không thể dễ sớm có lại được thì chắc chắn lần này sẽ không lặp lại chuyện tình cảm lấn át lý trí như lần trước.

Mục Phu

Từ khóa

Columbia Nội chiến thỏa thuận hòa bình FARC Vũ trang cách mạng